Monteringshall

Om Konsmo

Bedriften – en hjørnesteinsbedrift på Agder

 I hjertet av Vest-Agders indre bygder på Konsmo i Audnedal kommune, ca. fem mil fra Kristiansand, ligger Konsmo Fabrikker A/S. Bygdas største arbeidsplass, som gir liv og virke til rundt 200 mennesker. Hjørnesteinsbedriften med ringvirkninger til alle deler av bygda, og langt ut over kommunegrensene.

Konsmo Fabrikker A/S ble etablert i 1978. I dag står bedriften frem med en solid økonomi og en eier med langsiktige mål for bedriften.

Produktene

Konsmo Fabrikker A/S produserer KonsmoHus og KonsmoModul som er blant landets ledende containerhus. Begge bærer Konsmo Fabrikkers A.S kvalitetsstempel.

 

Streng kvalitetskontroll

Konsmo Fabrikker gjennomfører en streng kvalitetskontroll på alle sine bygg. Alt skal gjøres til riktig tid og i riktig rekkefølge, og når det hele er ferdig skal bygget fungere som forutsatt.

På hvert bygg har vi en egen byggeleder som koordinerer arbeidet. Han sørger for at tidsfrister holdes, at riktige kvalitetsmaterialer blir brukt, og at riktige standarder følges. I alle bærende konstruksjoner bruker vi kvalitetskontrollerte materialer.

En tid etter at boligen er tatt i bruk følger vi opp med en spørreundersøkelse for å forsikre oss om at kunden er fornøyd.

 

Individuell tilpassing

Moderne husproduksjon bygger i dag på individuell utforming av boligen. Den utførlige katalogen over hustyper er kun en inspirasjonskilde, en samling eksempler som kan være med å sette ord på noe av det vi ønsker oss.

Arkitekttjenesten hos Konsmo Fabrikker er en service vi tilbyr uten ekstra kostnad. Vi tar det for gitt at en families boligbehov bare sjeldent vil kunne tilfredsstilles av et forslag i en brosjyre. Vi har dyktige tegnere som står til din disposisjon. Hver og en med sitt særpreg og sin erfaring. Tilsammen utgjør de et aktivt og kreativt team som jobber for at du skal få et hus som blir skreddersydd for dine behov. Vi setter ønsker og virkelighet sammen til realiteter innenfor de økonomiske rammer som blir satt.

Godt samarbeid mellom byggherre og produsent er viktig for at resultatet skal bli best, og at familien skal kunne leve og utvikle seg videre i sitt nye hus. Da er det også viktig at byggeprosjektet ikke tar knekken på verken økonomi eller livsglede.

Tegneren utformer boligen, men det er du som prioriterer. For oss er det dine ønsker som teller. Det er du som skal bli fornøyd med resultatet – med huset og med din økonomi. Fornuft, glede og fantasi bør gå hånd i hånd under planleggingen såvel som under byggeperioden. Da er også vi fornøyd med resultatet.

 

Spør en som har bygd Konsmohus

Kravet til kvalitet er ufravikelig for Konsmo Fabrikker. Vi setter vår ære i kvalitet på alle de felt hvor kvalitetsbegrepet har en mening. Erfaringen har vist at det er de som allerede har bygd Konsmo Hus som er våre beste ambassadører og selgere.

Det er mange som har bygd Konsmo Hus. Det er derfor mange å spørre om du går med byggeplaner. Vår hjemmebane er Agder-fylkene. Våre salgs- og informasjonskontorer i Mandal, Kristiansand og Arendal henter hjem brorparten av de kontrakter som undertegnes hvert eneste år.

 

Spør en som har bygd Konsmo Hus, pleier vi å anbefale. Selv foretar vi etterundersøkelser i hver eneste byggesak for å forvisse oss om at alt er som det skal være. Det gjør vi når folk har bodd seg til, og føler seg hjemme i huset. Vi vil vite om våre håndverkere og vår byggeleder har gjort jobben som den skal gjøres. Huset ditt skal stå i hundre år, ja enda lenger. Etter deg skal kanskje barna din overta. De skal arve et solid hus som vitner om foreldrenes sans for kvalitet. Kanskje du flytter og selger huset. Da skal du ha en pris som sømmer seg. Det får du for et Konsmo Hus.

 

Vi tror vi har lært noe i livets skole. Den har gitt oss erfaring gjennom samtaler og forhandlinger med mennesker fra alle samfunnslag. Deres fellestrekk var at de ville bygge. Og mange av dem valgte Konsmo Hus.

 

Mesterbygg Vestfold AS | Org.nr: 999220959 | Haslebakken 4, 3229 Sandefjord  | Tlf.: 467 67 800 | post@mesterbyggvestfold.no